Argonautika

Dnevno svetlo, sunčevo svetlo obezbedjuje prirodno osvetljenje. Šta raditi u nedostatku ili potpunom odsustvu prirodnog svetla ?

Koristi od kvalitetnog osvetljenja u poslovnom prostoru:

Magacinsko osvetljenje

Većina magacina je veoma slabo osvetljena, što otežava rad i povećava rizik od povreda i drugih šteta. Kvalitetan odabir veštačkog osvetljenja će vam povećati produktivnost i znatno smanjiti troškove.

Osvetljenje proizvodnih pogona

U proizvodnom prostoru od ključne je važnosti nedostatak dnevne svetlosti kompenzovati adekvatnom veštačkom. Ovo je naročito bitno ako se radi o štamparskoj industriji ili o farbarsko-lakirerskim pogonima, gde je od presudnog značaja vrhunska reprodukcija i realnost boja.

Kancelarije i škole

Studije su pokazale da namensko svetlo smirujuće deluje na studente i kancelarijsko osoblje, omogućavajući bolju koncentraciju osoblja i studenata i veći mir u učionicama. Sve ovo je doprinelo boljim rezultatima ovih grupa.

Naš je posao da Vam, uz Vaše specifične zahteve, predstavimo naša iskustva i pomognemo oko odabira osvetljenja.
Brigu prepustite nama, vaša jedina uloga je da brinete o tome da Vaš biznis donosi profit !