Dnevno svetlo, sunčevo svetlo obezbedjuje prirodno osvetljenje. Šta raditi u nedostatku ili potpunom odsustvu prirodnog svetla ?

Koristi od kvalitetnog osvetljenja u poslovnom prostoru:

  • Povećava prodaju
  • Smanjuje troškove veštačkog osvetljenja
  • Smanjuje troškove hladjenja nastale usled nestručnog odabira veštačkog osvetljenja
  • Daje maksimalnu reprodukciju boja, dnevna svetlost=100%, dobra veštačka 85-95%, najčešće zastupljena veštačka 60-75%
  • Povećava produktivnost
  • Povećava motivaciju zaposlenih što rezultuje manjim odsustvovanjem sa posla
  • Znatno smanjuje oštećenja vitalnih funkcija oka

Magacinsko osvetljenje

Većina magacina je veoma slabo osvetljena, što otežava rad i povećava rizik od povreda i drugih šteta. Kvalitetan odabir veštačkog osvetljenja će vam povećati produktivnost i znatno smanjiti troškove.

Osvetljenje proizvodnih pogona

U proizvodnom prostoru od ključne je važnosti nedostatak dnevne svetlosti kompenzovati adekvatnom veštačkom. Ovo je naročito bitno ako se radi o štamparskoj industriji ili o farbarsko-lakirerskim pogonima, gde je od presudnog značaja vrhunska reprodukcija i realnost boja.

Kancelarije i škole

Studije su pokazale da namensko svetlo smirujuće deluje na studente i kancelarijsko osoblje, omogućavajući bolju koncentraciju osoblja i studenata i veći mir u učionicama. Sve ovo je doprinelo boljim rezultatima ovih grupa.

Naš je posao da Vam, uz Vaše specifične zahteve, predstavimo naša iskustva i pomognemo oko odabira osvetljenja.
Brigu prepustite nama, vaša jedina uloga je da brinete o tome da Vaš biznis donosi profit !

KONTAKT: +381 (0)65 66-99-313 

Dizajn i razvoj WEBCentric doo
copyright © 2008 Argonautika